Camping

Nieuws & Mededelingen

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Pelletkachels.

Het gebruik van pelletkachels is verboden ophef terrein van de koekamp. Conform het reglement zijn alternatieve energiebronnen verboden te gebruiken. U bent tevens verplicht u aan te sluiten op het bestaande propaan net. Wilt u wel een pelletkachel gaan gebruiken dan moet u leges betalen voor de afgifte van een vergunning door de directie. Meer informatie is te verkrijgen bij de receptie.

Cantina.

Gelukkig hebben wij Eelco Roorda bereid gevonden te kantine te bemannen. Vandaar ook de de veranderde naam Cantina. De kantine blijft ressorteren onder de vergunning van de Koekamp. Zoals u al bemerkt zult hebben is de focus,  vooral gericht op het eigen publiek en hun genodigden.

Vanwege de nog steeds onbegrijpelijke tegenwerking van de gemeente is er beroep bij de raad van state ingediend om onze oorspronkelijke exploitatiemogelijkheden te behouden, zoals ook in andere parken met dezelfde vergunning het geval is. De Cantina is van levensbelang voor een prettige verblijf op een vitaal park

Brommers.

Het is u misschien opgevallen dat er zo nu dan klassieke brommers rondrijden op het park. Nu is het weliswaar verboden om met de bromfiets en ingeschakelde motor te rijden op het park. Een uitzondering betreft echter het rijden (op een beschaafde wijze) met klassieke bromfiets.

Blad.

U dient het blad naar de composthoop op het achter terrein te brengen. Het blad mag niet op de (grind)paden worden gedumpt.

U vernielt hiermede onze paden. Bovendien kunnen wij het daar niet opruimen.

 

E mail

Wil een ieder zijn of haar e-mail adres aan ons doorgeven.

U kunt dit doen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Mensen zonder email krijgen € 5 verhoging i.c.m. portokosten

 

Elektriciteit.

Het op stroom zetten kost € 5,00. Wij doen dit tot 21.00 uur en 's morgens weer na 10.00 uur.

Gasprijs

Wij ontvingen de volgende tekst van Gulliker die de prijzen van het gas nader toelicht. Geachte heer Wajer, Aangezien u regelmatig vragen ontvangt over de hoogte en totstandkoming van de gasprijs die wij op uw park berekenen, geven wij hieronder kort een toelichting op de factoren die van invloed zijn op de propaangasprijs.

Allereerst is het zo dat er geen uniform vastgestelde propaangasprijs voor bungalowparken bestaat. Hierdoor zijn er bijna net zoveel gasprijzen als bungalowparken. Het grootste deel van het propaangas wordt geleverd voor recreatiedoeleinden en daarom wordt het door de overheid niet als 1e levensbehoefte gezien en mag elk recreatiepark zijn eigen gasprijs bepalen.

Daarnaast staat het een recreatieondernemer vrij om te beslissen de aanleg van de propaangasinstallatie en de levering van propaangas geheel zelf te regelen en alle kosten hiervan door te berekenen in bijvoorbeeld de gasprijs, het vastrecht, de jaarplaats vergoeding of in een combinatie hiervan.

Op uw park De Koekamp is gekozen voor het full-servicesysteem van ons bedrijf. Wij verzorgen hierbij de totale gasvoorziening, van de levering tot en met het afrekenen met de individuele gebruikers. Ook zijn we het aanspreekpunt voor de gasten met betrekking tot alle vragen over het propaangas. Dit doen we voor nog 82 andere parken verspreid door Nederland.

Wij berekenen elk jaar bij elk park na de meteropname uiterst zorgvuldig de jaarprijs voor de nieuwe periode. Dit doen we door de oude prijs te corrigeren met de gemiddelde stijging of daling van de propaanprijs van het afgelopen jaar.

Ook is het zo dat de overheid op brandstoffen zoals benzine, diesel en lpg/propaan belasting en accijnzen heft. Voor elke m³ propaan die we in het seizoen 2015-2016 op uw park verkopen, dragen we ruim € 0,72 af aan de overheid. Deze accijnzen en belastingen gaan in de regel niet naar beneden, maar worden tot op heden alleen maar verhoogd.

Dus ook al zou de prijs van de inkoop van het propaan in de toekomst naar beneden gaan, het effect van deze daling wordt gedempt door de accijnzen en heffingen.

Tenslotte is het handig om te weten dat propaan een hogere calorische waarde heeft dan aardgas. 1 m³ propaangas bevat evenveel warmte als 3,5 m³ aardgas en 27 KW stroom.

Dus u heeft bij het gebruik van aardgas 3,5 maal zoveel aardgas nodig om een ruimte verwarmen dan als u propaangas gebruikt.

Verwachtend u met deze informatie van dienst te zijn. Mocht u na het lezen van bovenstaande nog vragen hebben, kunt u ons tijdens kantooruren bereiken op telefoonnummer 0341 – 36 99 00 of een e-mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Met vriendelijke groet, K. Dorst


Blad en tuinafval

We zien dat de mensen de tuinen opruimen, dat is fijn. Echter u moet uw bladeren en takken naar de daarvoor bestemde afvalplaats brengen.

Kruiwagens zijn te leen bij de receptie. Het blad aan dat u aan de weg legt komt anders bij het bladblazen straks weer bij u terug in de tuin terecht. Dat is zonde van uw werk.

Open haard-allesbrander. Vanwege overlast is het niet meer toegestaan om een open haard in uw chalet te installeren, tenzij besproken tegen strenge voorwaarden. E-mail.

Email

Graag ontvangen wij van eenieder het e-mail adres. U helpt onze administratie hier mee, bovendien kunnen wij op onze beurt u ook gemakkelijker bereiken bij eventuele calamiteiten.

Kamperen

Toegestaan is een voortent met daarin een vlonder of kampeerzeil. Ook mag u een luifel neerzetten, onder de luifel mag geen zeil of andere bedekking van de bodem.

Let wel dit is het maximum: caravan, 1 voortent en 1 luifel. Eventueel in overleg ventilatietapijt (Aerotex) Landbouwfolie en plastic verstikken het gras en zijn daarom niet toegestaan. Opzeggingen.(per 01-06-2015)

Opzeggen

Vanaf heden is de opzeggingstermijn voor alle vaste huurcontracten 3 maanden. In de nieuwe contracten was dit al het geval.

Wifi

Er zijn nu verschillende accespoints o.a. Bij de receptie, op het achter terrein en op het voorterrein.(Koekamp HS, Koekamp HSW en Koekamp HSWBP) U logt in met de volgende code: 8162PP126.

 

De tarieven voor 2016 zijn bekend, zie bij prijzen voor de nieuwe tarieven Parkreglement

Reglement

Het parkreglement is bijgesteld, het artikel uit de verhuurbemiddelingsovereenkomst is nu ook opgenomen in het parkreglement.

In de praktijk verandert er niets voor u. artikel 30. Permanente bewoning is niet toegestaan.

De regels van overheidswege dienen in acht te worden genomen, wat thans inhoudt dat men haar hoofdverblijf elders moet hebben. De eigenaar verbindt zich zijn mobiele bungalow/chalet en of caravan niet aan derden te verhuren. Alleen In bijzondere gevallen kan verhuur, mits in overleg plaatsvinden.

Aansluitkosten chalet

artikel 31.

De eenmalige kosten voor chalets en stacaravans zijn:

 Aansluitkosten chalet 

 € 1250,00 exclusief BTW   

Inclusief meters, kabels, leidingen, plaatsen en stellen. 

 Opruimen kavel en verwijderen chalet 

 € 2950,00 exclusief BTW 

 Opruimen verzonken chalets 

 € 3950,00 exclusief BTW 

 Chalet naar openbare weg transporteren 

 € 1150,00 exclusief BTW 

 Courtage bij verkoop 

 8 % van de verkoopprijs inclusief BTW 


 

Wij verzoeken u om het volgende nog eens te lezen.

In verband met het voorkomen van verstoppingen in de vrijvervalriolering ter voorkoming van lozingen, mogen niet op de riolering worden geloosd: - stoffen, welke schade aan de riolering en daarmee in verband staande inrichtingen kunnen veroorzaken zoals: oliën en vetten van inrichtingen zoals auto- en tractorherstelinrichtingen, restaurants, cafetaria’s, slagerijen e.d.

Bij deze inrichtingen zijn olieafscheiders en vetopvangputten in combinatie met een slibopvangput vereist; - stoffen of voorwerpen, die de afvoer in de leidingen kunnen belemmeren zoals: linnen, vezeldoekjes, vochtige toiletdoekjes, plastic bekers, kranten, verband, maandverband, papieren luiers, condooms, touw, stro, persvoer, dweilen, brandvet, zaagsel, stalstrooisel, e.d.; - stoffen, die gevaar kunnen opleveren omdat ze licht ontvlambaar zijn en/of omdat ze ontploffingen kunnen veroorzaken zoals: benzine, thinner, petroleum, e.d.; Huisdieren Voor alle campinggasten geldt dat honden en katten aangelijnd dienen te zijn gedurende het verblijf op onze camping.

Zij moeten buiten de camping worden uitgelaten, bij ongelukjes moet u zelf opruimen Intercom

Bij de receptie is een intercom voor noodgevallen. Indien u op de bel drukt krijgt u ons aan de lijn. Graag alleen hiervan gebruik maken als het echt nodig is. Kantine De kantine wordt ingezet bij gemeenschappelijke activiteiten zoals Bingo, Klaverjassen, Darten, Jeu de Boules, Voetbal, Line Dance, feestjes, barbecue, verjaardagen etc.. Lees voor de activiteiten de planning op de mededelingenborden.

Water 

Milieutechnisch gezien kunt u bijvoorbeeld de beplanting verzorgen met regenwater. Ook wij zelf sproeien ook met opgepompt water.

Op het kampeergedeelte is het wassen van caravans en auto's niet toegestaan. Voor caravans die bij ons in de winterstalling zijn, kan dit in onderling overleg geregeld worden. Water II Om te kunnen blijven voldoen aam de toenemende regelgeving is het water het afgelopen jaar duurder geworden.

Snelheid

Het is misschien goed om u voor de aanvang van het seizoen te herinneren aan de max. snelheid, deze is 5 km/u. Denk aan de veiligheid en rust van uzelf en anderen.

Slagbomen

De slagbomen zijn tussen 23.00 uur en 8.00 uur buiten dienst. U kunt dan niet met de auto op de camping.

U kunt wel altijd het terrein verlaten. Het statiegeld c.q. de borg voor een sleutel voor de slagboom is € 35.-

U kunt uw sleutel uitsluitend tegen contante betaling van de borg ophalen aan het kantoor. Per chalet, bungalow en of caravan wordt 1 pasje verstrekt. Indien er 2 parkeerplaatsen aanwezig zijn op het eigen kavel, worden maximaal 2 sleutels verstrekt.(alleen voor koopkavels).

Woz/forensenbelasting

Bij navraag bij de gemeente, blijkt dat er een woz geheven wordt over het onroerende goed, dus bij de grond in eigendom.

 

Daarnaast zal er ook nog toeristenbelasting geheven gaan worden i,.p.v de normale gebruikersbelasting. Energie De energie: water en stroom wordt in het vervolg per 3 maanden gefactureerd.

Onze Gegevens

Campingpark De Koekamp
Tongerenseweg 126,
8162 PP Epe
Tel. 0578-614117
E-mail info@dekoekamp.nl  
kvk.nr. 813894050
 
Openingstijden
Van Maandag t/m Zaterdag
10.00 uur tot 16.00 uur
Zondag aanbellen receptie.

Het Weer epe

 

Gratis is schrijven nieuwsbrief

© 2019 Camping Park De Koekamp All Rights Reserved. Designed ER Marketing